Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Địa lý 12
Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được thành lập năm Để đảm bảo sự phát triển bình đẳng xã hội, chúng ta cần phải quan tâm giải quyết vấn đề Công cuộc Đổi mới được manh nha từ năm 1979, và những đổi mới đầu tiên là trong lĩnh vực Xu hướng quan trọng nhất đốĩ với việc phát triển nền kinh tế - xã  hội thế giới trong giai đoạn hiện nay là Thành tựu kinh tế được đánh giá là to lớn nhất ở nước ta từ sau công cuộc Đổi mới là Hiện nay Việt Nam là thành viên của các tổ chức AFTA là tên của tổ chức Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ mấy? Cơ hội quan trọng nhất khi nước ta tham gia vào khu vực Mậu dịch tự do Đông Nam Á là Việt Nam tham gia khu vực mậu dịch tự do Đông Nam A (AFTA) năm
Thành viên đã làm bài (2)
thuhien AnonymouS4123

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199