Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Địa lý 12
Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Đường lối đổi mới được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ mấy? Công cuộc đổi mới chính thức được định hình vào Nguyên nhân cho phép nước ta vừa đẩy nhanh sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, nhưng cũng đòi hỏi phải vượt qua những thách thức lớn để tránh nguy cơ tụt hậu là Nhận định nào không phải là xu thế phát triển của công cuộc đổi mới nền kinh tế - xã hội nước ta? Sự ra đời của tổ chức nào là sự kiện quan trọng nhất trong xu hướng thương mại hoá toàn cầu? Việt Nam trở thành thành viên của các nước ASEAN vào Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào thời gian nào? Công cuộc đổi mới là đưa nền kinh tế - xã hội của nước ta phát triển theo xu thế nào? Nhận định không phải là bối cảnh kinh tế - xã hội trước công cuộc đổi mới ở nước ta? Thách thức to lớn nhất trong việc thực hiện chiến lược hòa nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam là gì?
Thành viên đã làm bài (2)
AnonymouS4123 thuhien

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.630
Thành viên mới nhất nguyenhuong