Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Địa lý 12
Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Thành tựu to lớn nhất trong việc thực hiện chiến lược hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam là Công cuộc Đổi mới của nước ta được khẳng định từ: Nhận định không đúng với thành tựu to lớn trong công cuộc hội nhập là Yếu tố nào không phải là chủ trương của xu thế dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội? Năm 1999 là năm đánh dấu thành tựu quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp: Việt Nam là thành viên của tổ chức nào sau đây? Nguồn lực có ý nghĩa quyết định cho việc định hướng phát triển nền kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội ở nước ta từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay là: Khu mậu dịch tự do ASEAN thường được gọi là: Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn nào trong công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực? Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế - xã hội trên thế giới là
Thành viên đã làm bài (2)
thuhien AnonymouS4123

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.630
Thành viên mới nhất nguyenhuong