Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Địa lý 12
Địa lí dân cư
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Nguyên nhân quyết định sự phân bố dân cư ở nước ta là do Mục đích phân bố lại dân cư và lao động trong phạm vi cả nước nhằm Theo thống kê thì năm 2005 lực lượng lao động trong các ngành kinh tế có: Biểu hiện không phản ánh sự phân bố dân cư không đồng đều giữa các vùng ở nước ta hiện nay: Cần giảm tỉ lệ tăng dần số ở nước ta là vì Dân số nước ta hiện nay đang có xu hướng già đi là do Chất lượng lao động ngày càng nâng cao chủ yếu là nhờ Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến làn sóng di dân ở nông thôn ra các thành phố lớn hiện nay là Việc di dân đến Tây Nguyên hiện nay chỉ là giải pháp tình thế, không phải là giải pháp chiến lược, lâu dài vì Môi quan hệ giữa dân số - lao động và việc làm ở nước ta được thể hiện Nguyên nhân sự chuyển biến cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế nước ta hiện nay còn chậm là do Trung tâm văn hoá, khoa học kĩ thuật lớn nhất nước ta là Biện pháp không đúng để giải quyết việc làm ở thành thị là Nhận định không phải là thành tựu của công tác xoá đói giảm nghèo: Tỉ lệ trẻ em tử vong dưới 1 tuổi cao nhất ở nước ta là vùng Nhận định không phải là đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta: Nguyên nhân không đúng khi đề cập đến giải pháp giải quyết vấn đề giải quyết việc làm hiện nay là Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là Nhận định không chính xác về nguyên nhân dân cư nước ta tập trung ở các vùng đồng bằng, ven biển Nguyên nhân chính làm cho các đô thị có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các vùng là
Thành viên đã làm bài (1)
Thucanh

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.630
Thành viên mới nhất nguyenhuong