Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Địa lý 12
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Nhận xét không phải là sự chuyển dịch cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp: Thành tựu to lớn nhất từ sau công cuộc đổi mới đến nay Trong cơ cấu nền kinh tế ở nước ta gồm có loại cơ cấu nào? Trong ngành chăn nuôi và thuỷ sản, ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta trong những năm đầu của thời kì đổi mới khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới là vì Nhận định nào không phải là mục tiêu quan trọng trong việc tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP)? Trong ngành sản xuất nông nghiệp tốc độ tăng trưởng được thể hiện rõ nhất là: Xu hướng thay đổi trong cơ cấu ngành chăn nuôi là Nguyên nhân chính để ngành chăn nuôi phát triển nhanh hơn trồng trọt Nhận xét không phải là hạn chế cơ bản của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay:
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199