Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Địa lý 12
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Hiện nay ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng GDP của nền kinh tế là Ngành chăn nuôi phát triển khá là do Cơ cấu sản phẩm trong từng ngành công nghiệp có sự thay đổi theo hướng Nhận định chính xác về thành phần kinh tế Nhà nước là Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tống sản phấm trong nước liên tục tăng trong hơn 20 năm vừa qua là Dấu hiệu quan trọng nhất biểu hiện sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế nước ta là Ngành thuỷ sản phát triển góp phần quan trọng nhất trong việc Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến ngành công nghiêp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và chiếm tỉ trọng lớn nhất so với các ngành kinh tế khác: Các ngành kết cấu hạ tầng được chú trọng ưu tiên đầu tư đặc biệt là do Khu vực kinh tế ngoài nhà nước có tốc độ tăng trưỏng nhanh nhất là
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.630
Thành viên mới nhất nguyenhuong