Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Bài trắc nghiệm số 9
Trắc nghiệm lịch sử đảng
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là: Phong trào cách mạng 1930 -1931 đạt đến đỉnh cao trong thời điểm lịch sử nào? Những nguyên nhân dẫn tới thành công của cánh mạng tháng Tám là. Đáp án nào không đúng ? Đâu là nguyên nhân thuộc về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp các yếu tố nào? Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ họp vào thời gian nào? Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu? Đại hội nào của Đảng đã chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu? Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?  Phát hiện câu sai? Đại hội VI của Đảng là Đại hội "đổi mới" đã nêu ra các chơơng trình mục tiêu.  Sau khi ký bản Hiệp định Sơ bộ, ngày 9­3­1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra Xác định câu đúng nhất? Mục tiêu cách mạng Việt Nam đơược xác định trong Nghị quyết TW VIII (5 – 1941) là gì. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào? Phát hiện một luận điểm sai trong số các luận điểm sau đây. Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào là chủ yếu? Nguyên nhân nào có ý nghĩ quyết định nhất và trực tiếp đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Xác định câu đúng nhất. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của Tính chất của xã hội Việt Nam khi thực dân Pháp thiết lập bộ máy thống trị trên toàn bộ nước ta. Hỏi: Xác định câu đúng nhất. Sức cạnh tranh hiện nay của nền kinh tế và của các doanh nghiệp nước ta còn kém là do các nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân nào thuộc trách nhiệm của ngành giáo dục? Thực dân Pháp thi hành chính sách gì ở Đông Dương khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ? Một số thành quả tiêu biểu của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 Phát hiện câu sai.  Những nội dung chủ yếu của đường lối chiến lược cách mạng nước ta từ sau khi Mỹ hất cẳng Pháp thống trị miền Nam là.  Hội nghị nào của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khoá II) đã thông qua Nghị quyết về Đường lối cách mạng miền Nam? Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất do ai chủ trì? Bản đề cương cách mạng miền Nam do ai chủ trì dự thảo? Để phá thế bao vây cô lập, phát triển lực lượng và giành thế chủ động, tháng 6­1950, lần đầu tiên TW Đảng đã chủ trương mở chiến dịch tiến công quy mô lớn. Đó là: Phát hiện một câu có nội dung lạc chủ đề. Trong nhiều năm qua KTTN thường có những khó khăn vướng mắc về các mặt sau đây Theo Hiệp định của WTO về mở cửa thị trường thương mại hàng hóa, các nước thành viên phải thựchiện những yêu cầu sau đây. Phát hiện một người viết nhầm lẫn: Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam gồm mấy bước? Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.630
Thành viên mới nhất nguyenhuong