Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1) Khái niệm về quần xã sinh vật Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể khác loài, sống trong một không gian xác định gọi là sinh cảnh có mốì quan hệ gắn bó với nhau qua các quan hệ sinh thái tương hỗ, nhờ đó quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. 2) Các đặc trưng cơ bản của một quần xã sinh vật + Đặc trưng về thành phần loài. + Đặc trưng về cách phân bố các cá thể. + Đặc trưng về các mối quan hệ dinh dưỡng. II. CÁC DẠNG BÀI TẬP Bài 1: Hãy trình bày các đặc trưng cơ bản của quần xã về thành phần loài.                                                        Hướng dẫn giải - Các đặc trưng về thành phần loài biểu thị mức độ đa dạng của quần xã. - Sự thay đổi về thành phần loài cho biết tính ổn định, biến động hay suy thoái của quần xã. Các đặc trưng chủ yếu về thành phần loài gồm: a) Loài ưu thế: Là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động mạnh của chúng. Ví dụ: Đối với các quần xã trên cạn, thực vật có hạt thường là các loài ưu thế, vì chúng quyết định khí hậu của môi trường. b) Loài đặc trưng: Là loài chỉ có ở một quần xã nào đó. Ví dụ: Cây cọ là loài đặc trưng của quần xã vùng đồi Vĩnh Phú. c) Độ phong phú: - Là tỉ lệ phần trăm số cá thể của loài đó so với tổng số cá thể sinh vật trong quần xã. - Độ phong phú của các loài trong một quần xã thường được chia thành các bậc và có kí hiệu sau: O: Không có +: Hiếm   ++: Không nhiều +++: Nhiều ++++: Rất nhiều Bài 2: Nêu các đặc trưng cơ bản của quần xã về các kiểu phân bố cá thể, qua đó cho biết ý nghĩa của cấu trúc phân tầng trong quần xã.                                                             Hướng dẫn giải 1. Các kiểu phân bổ a- Phân bố theo chiều thẳng đứng: - Rừng nhiệt đới có 5 tầng gồm: Tầng cỏ, tầng cây bụi và 3 tầng gỗ. Sự phân tầng thẳng đứng giúp sinh vật thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau. - Sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của động vật. b- Phân bố theo chiều ngang: - Đó là sự phân bố sinh vật ở các ao, hồ, sông, biển; phân bố sinh vật ở chân núi, sườn núi, đỉnh núi. - Sinh vật được phân bố theo chiều ngang thường tập trung ở nơi có có điều kiện sống thuận lợi. 2. Ý nghĩa của cấu trúc phân tầng Giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài và sử dụng nguồn sống của môi trường có hiệu quả cao.  

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.623
Thành viên mới nhất lehuy0201