Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1) Biến dị tổ hợp + Biến dị tổ hợp là các biến dị xuất hiện do sự tổ hợp lại các gen của bố mẹ cho con nhờ quá trình giao phối. + Biến dị xuất hiện nhờ các qui luật chủ yếu như: phân li độc lập, gen, tương tác gen... + Trong sự xuất hiện biến dị tổ hợp, gen không bị biến đổi nhưng nhờ sự giảm phân và thụ tinh, chúng được tổ hợp lại và biểu hiện thành nhiều kiểu hình khác nhau, cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. 2) Ưu thế lai + Khi lai giữa các cặp bố mẹ khác dòng và thuần chủng, con lai đời F1 có sức sổng cao, năng suất cao, phẩm chất tốt hơn cả bố mẹ, được gọi là biểu hiện ưu thế lai. Từ F2 trở đi, ưu thế lai bị giảm dần. + Cơ sở di truyền của ưu thế lai được giải thích bằng thuyết siêu trội: Ở trạng thái dị hợp về nhiều gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội nhiều mặt so với dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. 3) Các phương pháp tạo ưu thế lai: Lai khác dòng đơn, lai khác dòng kép, lai thuận nghịch, lai xa... II. CÁC DẠNG BÀI TẬP Lai kinh tế là gì? Lai kinh tế có gì khác so với ưu thế lai. Tại sao trong chăn nuôi, trồng trọt người ta không dùng F1 làm giống? Muốn duy trì biểu hiện ưu thế lai người ta sử dụng biện pháp nào?                                                                                                                         Hướng dẫn giải                                                        1) Lai kinh tế là gì? - Là trường hợp lai giữa bố mẹ thuần chủng khác về kiểu gen nhằm thu được F1 biểu hiện ưu thế lai rồi dùng làm sản phẩm chứ không dùng F1 để làm giống. + Như vậy, ưu thế lai là một khái niệm còn lại kinh tế là biện pháp để tạo ưu thế lai. 2) Trong chăn nuôi và trồng trọt người ta không dùng F1 làm giống vì từ F2 trở đi biểu hiện ưu thế lai giảm dần, thay vào đó giống sẽ ngày càng bị thoái hóa do xuất hiện các đồng hợp lặn hiểu hiện tính trạng xấu. 3) Các biện pháp duy trì ưu thế lai: + Ở thực vật: người ta cho sinh sản dinh dưỡng như giâm, chiết, ghép, tháp. + Ở động vật: sử dụng phương pháp hồi giao (lai trở lại). Với phương pháp người ta sử dụng F1 lai với dạng bố mẹ ban đầu: F1: Aa x AA.                                             

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.623
Thành viên mới nhất lehuy0201