Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1) Bằng chứng giải phẫu học so sánh + Cơ quan tương đồng: Có vị trí tương ứng, cùng nguồn gốc, khác chức năng phản ánh sự tiến hóa phân li. + Cơ quan tương tự: Có hình thái tương tự, khác nguồn gốc, cùng chức năng, phản ánh sự tiến hóa đồng qui. + Cơ quan thoái hóa: Không rõ chức năng, phát triển không đầy đủ, chỉ còn để lại vết tích, là bằng chứng giúp xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài. 2) Bằng chứng phôi sinh học + Ở động vật có xương, các loài thuộc lớp xa nhau có sự phát triển phôi giống nhau ở giai đoạn đầu, giai đoạn sau mới có sự khác biệt. Điều này chứng minh các loài động vật có nguồn gốc chung. 3) Bằng chứng địa lí sinh vật học + Chứng minh sự giống nhau ở sinh vật chủ yếu do chúng có nguồn gốc chung hơn là do tác động của các môi trường sống khác nhau. II. CÁC DẠNG BÀI TẬP Bài 1: Thế nào là cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, cơ quan thoái hóa. Cho ví dụ và nêu ý nghĩa việc nghiên cứu các loại cơ quan nói trên?                                                          Hướng dẫn giải 1) Thế nào là cơ quan tương đồng, cơ quan tương tự, cơ quan thoái hóa. Ví dụ. a) Cơ quan tương đồng: Là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi và có kiểu cấu tạo giống nhau. Ví dụ: Chi trước của các loài động vật có xương sống gồm các loại xương sắp xếp theo thứ tự từ trong ra như xương cánh tay, xương cẳng tay, xương cổ tay, xương bàn tay và xương ngón tay. b) Cơ quan tương tự: Là các cơ quan thực hiện những chức năng tương tự nhau không được tiến hóa từ một cơ quan chung ở loài tổ tiên. Ví dụ: Cánh sâu bọ và cánh dơi; mang cá và mang tôm; chân chuột và chân dế dũi. c) Cơ quan thoái hóa: Là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do điều kiện sống của loài thay đổi, những cơ quan này mất dần chức năng, thoái hóa dần và chỉ để lại vết tích xưa kia của chúng. Sự tồn tại của cơ quan thoái hóa có vai trò quan trọng trong việc xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài. Ví dụ: - Nhiều loài rắn vẫn còn dấu vết của các chi ở dạng cơ quan thoái hóa. - Xương cùng ở người là vết tích của đuôi động vật. - Ruột thừa ở người là vết tích còn lại của ruột tịt vốn rất phát triển ở động vật ăn cỏ. 2) Vai trò: Những bằng chứng về giải phẫu học so sánh cho thấy các mối quan hệ về nguồn gốc chung giữa các loài, giữa cấu tạo và chức phận của các cơ quan, giữa cơ thể và môi trường trong quá trình tiến hóa. Bài 2: Tại sao nói: "Tư liệu về phôi sinh học so sánh được xem là bằng chứng tiến hóa"? Nêu các ví dụ chứng minh sự giống nhau trong quá trình phát triển phôi ở những loài thân thuộc.                                                    Hướng dẫn giải 1) Vì sao tư liệu về phôi sinh học so sánh được xem là bằng chứng tiến hóa. Vì khi nghiên cứu quá trình phát triển phôi ở động vật có xương thuộc các lớp khác xa nhau, giai đoạn đầu của quá trình phát triển phôi đều giống nhau về hình dạng chung cũng như trình tự xuất hiện các cơ quan. Chúng chỉ khác ở giai đoạn sau. Điều này chứng tỏ các loài động vật đều xuất phát từ nguồn gốc chung. 2) Các ví dụ: + Phôi của cá, rùa, gà đến các loài động vật có vú đều trải qua giai đoạn có các khe mang. + Ở động vật có vú, giai đoạn đầu tiên có 2 ngăn như cá, về sau xuất hiện 4 ngăn.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.623
Thành viên mới nhất lehuy0201