Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập Tiếng Anh ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
Trọng âm (Stressed syllable) Định nghĩa: - Trọng âm (stresed syllable) của một từ (word) là một vần (syllable) hay một âm tiết của từ đó được đọc mạnh và cao hơn những vần còn lại, nghĩa là phát ra âm đó với một âm lượng lớn hơn và cao độ hơn. - Đôi khi một từ không những chỉ có một trọng âm, mà còn có hai trọng âm. Khi đó ta có trọng âm chính (main stressed syllable hay primary stressed syllable) và trọng âm phụ (secondary stressed syllable). Những từ chỉ có một âm tiết thì dĩ nhiên âm tiết đó cũng là trọng âm. Nếu theo thứ tự, thì trọng âm, từ mạnh nhất đến ít mạnh nhất, được ký hiệu bằng những dấu nhấn giọng đặt đằng trước và bên trên âm tiết được nhấn giọng như sau:   - Trọng âm chính " ’ " (main stressed syllable) hay trọng âm cấp một (primary stressed syllable). - Trọng âm phụ " "(second stress) hay trọng âm cấp hai (secondary stressed syllable). - Trọng âm phụ cấp ba (ít hoặc không dùng). - Trọng âm phụ cấp bốn (ít dùng hoặc không dùng). Những ký hiệu trên được gọi là “dấu nhấn giọng” hay “dấu âm” (accent mark). Các bài sau đây là những quy tắc chung và riêng để tìm ra trọng âm của một từ. Thực ra, những quy tắc này cũng chỉ là những nhận xét về phát âm mà thôi, chưa thể coi là những quy tắc như trong Toán học được, vì quy tắc nào cũng còn có ngoại lệ.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199