Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Bài trắc nghiệm số 7
Toán học 12
Số phức
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Biết một căn bậc hai của z1 là w1, một căn bậc hai của z2 là w2 . Khi đó các căn bậc hai của z1z2là : Nếu z = -cosφ - isinφ thì acgument của z bằng: Cho số phức z ≠ 0 có dạng lượng giác z = r(cosφ + isinφ) (r > 0). Khi đó dạng lượng giác của - là: Một acgumen của số phức z = 1 + i là: Dạng lượng giác của số 5 là: Phương trình z4 + 1 = 0 có tập nghiệm là: Dạng lượng giác của các căn bậc hai của số phức -2(cosφ - isinφ) là: Tập nghiệm của phương trình z2 + (3 - 2i)z - 5 - 3i = 0 là: Cho hai số phức khác 0 là z = r(cosφ + isinφ) và z' = r'(cosφ' + isinφ') (r , r' , φ, φ' ∈ R). Điều kiện cần và đủ về r, r', φ, φ' để z = z' là: Số phức z thỏa mãn z2 -  = -1 + i là:
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.630
Thành viên mới nhất nguyenhuong