Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Bài trắc nghiệm số 9
Toán học 12
Số phức
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Nếu một acgumen của số phức z ≠ 0 là φ thì số phức iz3 có một acgumen là: Phương trình bậc hai có hai nghiệm là 3i và 5i - 1 có dạng: . Dạng lượng giác của z là: Cho số phức z ≠ 0 có dạng lượng giác z = r(cosφ + isinφ) (r > 0). Khi đó dạng lượng giác của -z là: Cho số thực a thay đổi tùy ý thì các điếm của mặt phẳng phức biểu diễn các căn bậc hai của  nằm trên đường: Số phức z thỏa mãn z2 = 1 - 2i là: Cho số phức . Môđun của số phức z là: Dạng lượng giác của số phức  là: Nếu một acgumen của số phức z ≠ 0 là φ thì số phức -2z có một acgumen là:
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199