Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Bài trắc nghiệm số 3
Toán học 12
Khối đa diện
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Hình cho bên dưới là khối 8 mặt đều SABDCS' có các đỉnh là tâm của sáu mặt của khối lập phương cạnh a. Thể tích V của khối 8 mặt đều SABDCS' là: Cho khối tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Hai mặt phẳng (ABN) và (CDM) chia khối tứ diện này thành: Một hình chóp tam giác đều có cạnh bên là b, góc hợp bởi cạnh bên và đáy là α. Thể tích của hình chóp này là: Hình sau, có bao nhiêu khối chóp tam giác? Một hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Cho khối lăng trụ đứng có chiều cao h, đáy là tam giác vuông. Nếu tăng mỗi cạnh góc vuông lên k lần thì thể tích của khối trụ tăng lên bao nhiêu lần? Tính chất nào sau đây là sai?   Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 45°. Thể tích của khối chóp này là: Cho khối chóp tam giác S.ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC. Mặt phẳng (P) qua AG song song với BC cắt SB, SC lần lượt tại I và J. Mệnh đề nào sau đây đúng? Hình nào sau đây biểu diễn khối đa diện đều, biết rằng mỗi cạnh của chúng thì bằng nhau? A B C
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199