Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Góc giữa hai mặt phẳng (P): x + y + z - 1 = 0 và (Q): x + y + z + 2 = 0 bằng: Đường thẳng đi qua điểm M(1 ; 2 ; 3) và song song với trục Oy có phương trình tổng quát là: Góc giữa hai mặt phẳng x + y + z - 1 = 0 và 2x + y - 3z - 3 = 0 bằng: Với giá trị nào sau đây của m, n thì hai mặt phẳng sau song song: (α): x - y + nz - 3 = 0 ,      (β): 2x + my + 2z + 6 = 0? Gọi d' là hình chiếu của đường thẳng  trên mặt phẳng (P): x - y = 0 theo phương . Khi đó đường thẳng d'': Mặt cầu nào sau đây có tâm nằm trên trục Oz? Phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng  và song song với mặt phẳng (P): x - y - 4z + 13 = 0 là: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt có phương trình là: x - 2y + z - 5 = 0,  2x + y - z + 2 - 0. Khi đó, mặt phẳng (α) đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng và song song với mặt phẳng (β): x + 2y - 3z = 0 có phương trình là: Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 6y - 2z + 10 = 0 và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z = 0. Khi đó vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là: Cho mặt phẳng (α) có phương trình: bcx + acy + abz = abc, với abc ≠ 0 . Mặt phẳng (α) đi qua ba điểm nào sau đây?
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199