Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Cho hai đường thẳng . Vị trí tương đối của d và d' là: Cho hai vectơ  và  đều khác vectơ-không. Mệnh đề nào sau đây đúng? (kí hiệu  // (P) chỉ vectơ a có giá song song hoặc nằm trên (P)). Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2z - 10 = 0 và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z = 0. Khi đó vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là: Mặt cầu (S): (x - 1)2 + y2 + (z + 2)2 - 2 = 0 Giao điểm của đường thẳng d: với mặt phẳng Oxy có tọa độ là: Cho mặt phẳng (α): 3x + (m - 4)y - 3mz + 2m - 8 = 0 . Với giá trị nào của m, mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu có phương trình (S): (x - 1)2 + (y + 3)2 + (z + 1)2 = 3. Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2z + 2= 0 và mặt phẳng (P): x + y + 3z = 0. Khi đó vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là: Tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng cắt nhau là: Để tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d, một học sinh đã trình bày bài giải theo ba bước như sau: Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với d. Bước 2. Tìm tọa độ giao điểm H của d và (P). Bước 3. Khoảng cách cần tìm là AH. Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước nào? Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 1; 2; 3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A'C và DC' bằng :
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.630
Thành viên mới nhất nguyenhuong