Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4.  Đường thẳng nào sau đây cắt mặt cầu (S)? Cho hai đường thẳng . Với giá trị nào sau đây của a hai đường thẳng d và d’ song song với nhau ? Để tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng chứa hai điểm B, C có tọa độ cho trước, một học sinh đã trình bày cách giải theo các bước sau: Bước 1. Gọi H là hình chiếu của A trên AB. Bước 2. Ta có  Bước 3. Suy ra khoảng cách cần tìm là . Hỏi học sinh đó giải đúng hay sai, nếu sai, sai từ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng 1, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O và SO = 1. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC). Khi đó: Cho hai đường thẳng  trong đó t là tham số, a là một số thực cho trước. Để tồn tại mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với d2 thì giá trị của a bằng: Khoảng cách d giữa hai mặt phẳng (α): x + 2y - 2z + 1 = 0, (β): -x - 2y + 2z - 3 = 0 là: Trên trục Ox, tọa độ điểm cách đều điểm M(1 ; 0 ; 2) và mặt phẳng (α): x + 2y - 2z + 9 = 0 là: Mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4ỵ + 6z - 2 = 0 có: Phương trình hình chiếu d' của đường thẳng trên mặt phẳng Oyz có phương trình: Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4. Mặt phẳng nào sau đây cắt mặt cầu (S)?
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.630
Thành viên mới nhất nguyenhuong