Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Đường thẳng d: có một véctơ chỉ phương là: Cặp mặt phẳng nào sau đây song song với nhau? Mặt phẳng (P): 2x - 2y - z + 9 = 0 cắt mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 6z - 78 = 0 theo đường tròn giao tuyến có phương trình là: Phương trình chính tắc của đường thẳng d:  là: Mặt cầu nào sau đây tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ Oxy? Cho hai đường thẳng d và d' lần lượt đi qua các điểm M0(x0 ; y0 ; z0), M1(x1 ; y1 ; z1) và có vectơ chỉ phương là  = (a ; b ; c) , ' = (a' ; b'; c'). Mệnh đề nào sau đây đúng? Cho hai đường thẳng . Vị trí tương đối của d và d' là: Cho tứ diện ABCD có A(1 ; 2 ; 0) , B(1 ; 0 ; 0), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 0 ; 3). Góc φ giữa hai cạnh AB, CD là: Cho hai đường thẳng  trong đó t là tham số, a là một số thực cho trước. Để tồn tại mặt phẳng (Q) chứa d1 và vuông góc với d2 thì giá trị của a bằng 1. Mặt phẳng (Q) có phương trình là: Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm O(0 ; 0 ; 0), M(1 ; 2 ; 3) vuông góc với mặt phẳng (R): 2x - y + 3z - 1 = 0 là:
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.633
Thành viên mới nhất thanhcu7939py