Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Để đường thẳng  nằm trong mặt phẳng Oyz, ta phải có: Cho hai đường thẳng . Góc giữa hai đường thẳng d và d' là: Để hai vectơ  = (m ; 2 ; 3) và  = (1 ; n ; 2) cùng phương, ta phải có: Cho mặt cầu có phương trình: x2 + y2 + z2 + 2x - 6y + 1 = 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? Cho mặt cầu có phương trình (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4 và đường thẳng . Khi đó vị trí tương đối giữa d và (S) là: Mặt cầu nào sau đây tiếp xúc với hai trục tọa độ Oy và Oz? Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4. (P) là mặt phẳng tiếp xúc với (S) và song song với mặt phẳng (Q): 2x - y + 2z - 4 = 0. Khi đó, phương trình của mặt phẳng (P) là: Mặt phẳng (P) cắt trục Oz tại điểm có cao độ bằng 2 và song song với mặt phẳng Oxy có phương trình là: Trên mặt phẳng Oxỵ, cho điểm E có hoành độ bằng 1, tung độ nguyên và cách đều mặt phẳng (α): x + 2y + z - 1 = 0 và mặt phẳng (β): 2x - y - z + 2 = 0. Tọa độ của E là: Mặt cầu nào sau đây đi qua gốc tọa độ?
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.633
Thành viên mới nhất thanhcu7939py