Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Cho hai vectơ  = (1 ; - 2 ; - 4),  = (-2 ; 3 ; 5). Vectơ nào sau đây đồng phẳng với  và  ? Mặt phẳng nào sau đây cắt cả ba trục tọa độ? Mệnh đề nào sau đây sai? Hai mặt cầu cắt nhau thì giao tuyến là một đường tròn. Hai mặt cầu sau đây cắt nhau theo đường tròn (T): (S) : (x - 1)2 +(y - 1)2 + (z - 2)2 = 16, (S’) : (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 9. Mặt phẳng nào sau đây là mặt phẳng chứa đường tròn (T) ? Để viết phương trình đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1, d2 cho trước, một học sinh đã trình bày bài giải theo ba bước như sau: Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d1 vuông góc với (P). Bước 2. V iết phương trình mặt phẳng (R) chứa d2 song song với (P). Bước 3. Phương trình của d là hệ gồm phương trình của (Q) và (R). Hỏi cách giải trên đúng hay sai, nếu sai, sai từ bước: Góc giữa mặt phẳng (P): 2x + y + z + 1 = 0 và đường thẳng  là: Phương trình mặt phẳng (OAB) đi qua ba điểm O(0 ; 0 ; 0), A(1 ; -2 ; 3), B(2 ; 3 ; -1) là: Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm M0(x0 ; y0 ; z0) , M1(x1 ; y1 ; z1) là: Khoảng cách từ điểm M(-1 ; 2; -3) đến mặt phẳng Oxy bằng : Mệnh đề nào sau đây đúng?
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.633
Thành viên mới nhất thanhcu7939py