Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụu: 6/10
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Cho ba điểm A(1 ; -1 ; 0) , B(1 ; 0 ; -2 ) , C( 3 ; -1 ; -1). Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC bằng: Mệnh đề nào sau đây đúng? Trong không gian Oxyz cho các điểm A(3 ; 0 ; 0), B(0, 4, 0), C(0 ; 0 ; 6). Khoảng cách từ O đến mp(ABC) là: Khoảng cách từ điểm A (1 ; 2 ; 3 ) đến trục Oy bằng : Với giá trị nào sau đây của m, n thì hai mặt phẳng sau song song: (α): x + 2y + nz + m = 0 ,      (β): 2x + my + 2z + 2 = 0? Phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm E (1 ; 2 ; -3 ) và song song với mặt phẳng (Q) : 2x - y + 5z - 15 = 0 là: Để viết phương trình hình chiếu d' của đường thẳng d trên mặt phẳng (P) theo phương l cho trước, một học sinh đã trình bày bài giải theo các bước sau: Bước 1. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d có phương l. Bước 2. Phương trình của d' là hệ gồm hai phương trình của (P và (Q). Học sinh đó giải đúng hay sai, nếu sai thì sai bước:   Cho hai đường thẳng d và d' lần lượt đi qua các điểm M0(x0 ; y0 ; z0), M1(x1 ; y1 ; z1) và có vectơ chỉ phương là = (a ; b ; c) , ' = (a' ; b'; c'). Mệnh đề nào sau đây đúng? Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng 1, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại O và SO = 1. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD). Khi đó: Cho đường thẳng  và mặt phẳng(α): x - y - 2z - 1 = 0. Vị trí tương đối của d và (α) là:
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.633
Thành viên mới nhất thanhcu7939py