Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Đoán tính cách người yêu bạn qua 4 mùa trong năm

Đoán tính cách người yêu bạn qua 4 mùa trong năm
23 : 45
Câu số 1

Rất ngắn gọn nào?

"Người ấy" của bạn thích mùa gì nhất trong 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông?

A. Mùa xuân

B. Mùa Hạ

C. Mùa Thu

D. Mùa Đông