Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 8

Trắc nghiệm giao thông - đề số 8
23 : 45
Câu số 1

Biển này có ý nghĩ gì?

A. Tải trọng tối đa của xe cho phép lưu thông.

B. Tốc độ tối đa cho phép các xe lưu thông.

C. Tốc độ tối thiểu bắt buộc các xe lưu thông.

Câu số 2

Biển nào báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối đa?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Biển 3.

D. Cả 3 biển.

Câu số 3

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Biển 3.

Câu số 4

Biển nào báo hiệu hướng đi thẳng phải theo?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

Câu số 5

Biển nào báo hiệu cấm xe đạp đi vào?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Biển 3.

Câu số 6

Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tại nạn?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Biển 2 và 3.

Câu số 7

Biển nào cấm đi ngược chiều?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Cả hai biển.

Câu số 8

Biển nào báo hiệu đường một chiều?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Cả hai biển.

Câu số 9

Biển này có ý nghĩa gì?

A. Chỉ hướng đi.

B. Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.

C. Chỉ hướng đường.

Câu số 10

Người lái xe phải cho xe dừng lại khi gặp biển ''STOP'' trong trường hợp nào?

A. Có cảnh sát giao thông.

B. Có tàu hỏa sắp chạy qua.

C. Có xe đi ngược chiều trên cầu hẹp.

D. Trong mọi trường hợp.