Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 9

Trắc nghiệm giao thông - đề số 9
23 : 45
Câu số 1

Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

A. Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt.

B. Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt.

C. Báo hiệu cầu vượt liên thông.

Câu số 2

Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có tổng chiều dài lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào không?

A. Không được phép.

B. Được phép.

Câu số 3

Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Biển 3.

Câu số 4

Biển nào cấm ô tô tải vượt?

A. Biển 1.

B. Biển 1 và 2.

C. Biển 1 và 3.

D. Biển 2 và 3.

Câu số 5

Biển nào cho phép xe rẽ trái?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Không biển nào.

Câu số 6

Biển này có ý nghĩa gì?

A. Cấm dừng xe về hướng bên trái.

B. Cấm đỗ xe và dừng xe theo hướng bên phải.

C. Được phép đỗ xe và dừng xe theo hướng bên phải.

Câu số 7

Biển nào cấm máy kéo?

A. Biển 2 và 3.

B. Biển 1 và 3.

C. Cả 3 biển.

D. Biển 1.

Câu số 8

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường sắt có rào chắn?

A. Biển 1.

B. Biển 2 và 3.

C. Biển 3.

Câu số 9

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

A. Biển 1.

B. Biển 3.

C. Biển 2.

Câu số 10

Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Cả hai biển.