Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 10

Trắc nghiệm giao thông - đề số 10
23 : 45
Câu số 1

Biển nào cấm người đi bộ?

A. Biển 1

B. Biển 1 và 3

C. Biển 2

D. Biển 2 và 3

Câu số 2

Biển nào cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô 2 bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

A. Biển 1

B. Biển 2

C. Biển 1 và 3

D. Cả ba biển

Câu số 3

Biển nào báo hiệu hết đường dành cho ô tô?

A. Biển 2

B. Biển 1

Câu số 4

Biển này có ý nghĩa gì?

A. Cho phép ô tô có trọng tải trục lớn hơn 7 tấn đi qua.

B. Cho phép ô tô có trọng tải trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.

Câu số 5

Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

A.

B. Không

Câu số 6

Biển nào báo hiệu nơi đỗ xe cho người tàn tật?

A. Biển 1

B. Biển 2

C. Biển 3

Câu số 7

Biển nào báo hiệu đường đôi?

A. Biển 3

B. Biển 1

C. Biển 1 và 3

D. Biển 2

Câu số 8

Biển nào báo hiệu chú ý chướng ngại vật?

A. Biển 1

B. Biển 2 và 3

C. Cả 3 biển

Câu số 9

Biển này có ý nghĩ gì?

A. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.

B. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

C. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

Câu số 10

Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách?

A. Biển 2

B. Biển 1

C. Biển 3