Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 12

Trắc nghiệm giao thông - đề số 12
23 : 45
Câu số 1

Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

A. Nhường xe con rẽ trái trước.

B. Đi thẳng không nhường.

Câu số 2

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe đỏ (A).

B. Xe xanh (B).

Câu số 3

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Chỉ hướng 2.

B. Hướng 1 và 2.

C. Tất cả các hướng trừ hướng 3.

D. Tất cả các hướng trừ hướng 4.

Câu số 4

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

A. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.

B. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh.

C. Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh.

Câu số 5

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Quay đầu theo hướng A.

B. Quay đầu theo hướng B.

C. Cấm quay đầu.

Câu số 6

Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

A. Tăng tốc cho xe vượt qua.

B. Bật tín hiệu báo hiệu bằng đèn hoặc còi, khi đủ điều kiện an toàn, tăng tốc cho xe chạy vượt qua.

C. Đánh lái sang làn bên trái và tăng tốc cho xe chạy vượt qua.

Câu số 7

Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

A. Chuyển sang nửa đường bên trái để đi tiếp.

B. Bấm còi, nháy đèn báo hiệu và đi tiếp.

C. Giảm tốc độ, dừng lại nhường đường.

Câu số 8

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Cả ba vị trí A, B, C.

B. Vị trí A và C.

C. Vị trí A và B.

D. Vị trí B và C.

Câu số 9

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

A. Mô tô, xe con, xe của bạn.

B. Xe con, xe của bạn, mô tô.

C. Xe của bạn, mô tô, xe con.

Câu số 10

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

A. Chuyển sang làn đường bên phải và rẽ phải.

B. Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng hoặc rẽ phải khi đèn xanh.

C. Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng khi đèn xanh.

D. Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng hoặc rẽ trái khi đèn xanh.