Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 15

Trắc nghiệm giao thông - đề số 15
23 : 45
Câu số 1

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

A. Cả 3 hướng.

B. Hướng 1 và 2.

C. Hướng 1 và 3.

D. Hướng 2 và 3.

Câu số 2

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

A. Mô tô, xe con.

B. Xe con, xe tải.

C. Mô tô, xe tải.

D. Cả ba xe.

Câu số 3

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe con (E); mô tô (C).

B. Xe tải (A); mô tô (D).

C. Xe khách (B); mô tô (C).

D. Xe khách (B); mô tô (D).

Câu số 4

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

A. Mô tô.

B. Xe con.

Câu số 5

Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Các xe ở phía tay trái và tay phải của người điều khiển được phép đi thẳng.

B. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải.

C. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Câu số 6

Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe công an, xe quân sự, xe con + mô tô.

B. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.

C. Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an.

Câu số 7

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe mô tô.

B. Xe con.

C. Không xe nào vi phạm.

D. Cả hai xe đều vi phạm.

Câu số 8

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

A. Xe của bạn, mô tô, xe con.

B. Xe con, xe của bạn, mô tô.

C. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Câu số 9

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe con, xe tải, xe khách.

B. Xe tải, xe khách, xe mô tô.

C. Xe khách, xe mô tô, xe con.

D. Cả bốn xe.

Câu số 10

Xe của bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

A. Được phép.

B. Không được phép.