Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 3

Trắc nghiệm văn hóa xã hội đề 3
23 : 45
Câu số 1

Hãng hàng không nào sau đây không phải là hãng hàng không giá rẻ:

A. Jetstar Airline.

B. Pacific Airline.

C. Tiger Airway.

D. Vietnam Airline.

Câu số 2

Di sản nào sau đây không phải là Di sản văn hoá Phi vật thể:

A. Áo dài.

B. Cồng chiêng Tây Nguyên.

C. Nhã nhạc cung đình Huế.

D. Dân ca quan họ.

Câu số 3

Festival Huế tổ chức gần đây nhất vào năm:

A. 2012.

B. 2010.

C. 2008.

D. 2006.

Câu số 4

Di sản văn hoá Thế giới nào sau đây của Việt Nam không lọt vào bảng xếp hàng các kỳ quan thiên nhiên thế giới hiện đại:

A. Vịnh Hạ Long.

B. Phong Nha- Kẻ Bàng.

C. Thánh địa Mỹ Sơn.

D. Núi Phanxipăng.

Câu số 5

Bắt đầu địa chỉ của 1 website, cụm chữ “WWW” là viết tắt của:

A. World wide web.

B. World web wide. 

C. Web world wide.       

D. World widle web.

Câu số 6

Công cụ tìm kiếm thông tin hiệu quả nhất hiện nay:

D. Tất cả đều sai.

Câu số 7

Màn hình máy vi tính là:

A. CPU.

B. Monitor.

C. USB.

D. Desktop.

Câu số 8

Dịch cúm gia cầm bùng phát hiện nay chủ yếu là ở dòng virus nào:

A. H6N3.

B. H5N1.

C. H1N5.

D. H3N6.

Câu số 9

Dịch cúm heo bùng phát hiện nay chủ yếu là ở dòng virus nào:

A. AH1N1.

B. AH5N1.

C. AH1N5.

D. AH3N6.

Câu số 10

Loại bệnh dịch làm cho heo chết nhanh trong thời gian ngắn và có khả năng lây nhiễm cao, đó là:

A. Dịch heo đuôi xanh.                          

B. Dịch lở mồm long móng.

C. Dịch heo điên.                                   

D. Dịch heo tai xanh.