Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
Các vật tích điện tiếp xúc nhau, sử dụng định luật bảo toàn điện tích để tính điện tích tổng cộng của hệ hoặc của từng điện tích và giải thích các hiện tượng nhiễm điện. Cơ sở lý thuyết và phương pháp giải Nắm vững khái niệm Điện tích - Định luật bảo toàn điện tích để giải. + Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm. Đơn vị đo điện tích là culông, ký hiệu là C. + Điện tích của êlectrôn có giá trị tuyệt đối e = 1,6.10-19 C. Trong tự nhiên, không có điện tích nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn e. Độ lớn của điện tích một hạt bao giờ cũng bằng một số nguyên lần e. + Ở một hệ vật cô lập về điện, nghĩa là hệ không trao đổi điện tích với các hệ khác, thì tổng đại số các điện tích trong hệ là một hằng số. Đó là nội dung của định luật bảo toàn điện tích. Ta có:  + Giải thích các hiện tượng nhiễm điện như nhiễm điện tiếp xúc, ma sát, hưởng ứng... dựa vào điện tích và định luật bảo toàn điện tích.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.623
Thành viên mới nhất lehuy0201