Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
1. Định nghĩa và đặc đỉểm của sóng cơ học - Sóng cơ học là các dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất. - Một đặc điểm quan trọng của sóng là khi sóng truyền trong một môi trường thì các phần tử môi trường chỉ dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà không chuyểnn dời theo sóng, chỉ có pha dao động của chúng được truyền đi. 2. Phân loại Gồm sóng dọc và sóng ngang: - Sóng ngang: là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng. Ví dụ: Sóng trên mặt nước. - Sóng dọc: là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng. Ví dụ: Sóng âm, sóng trong lòng nước, sóng nén dãn dọc theo một lò xo. 3. Các đại lượng đặc trưng cho sóng - Chu kì T của sóng là chu kì dao động chung của các phần tử vật chất khi có sóng truyền qua và bằng chu kì dao động của nguồn sóng. - Tần số f của sóng là tần số dao động chung của các phần tử vật chất khi có sóng truyền qua. - Biên độ sóng a tại một điểm là biên độ dao động của phần tử vật chất tại điểm đó khi sóng truyền qua. asóng = adaođộng - Vận tốc truyền sóng v là vận tốc truyền pha dao động (khác với vận tốc của các phần tử dao động). Chính là quãng đường sóng truyền đi được trong một đơn vị thời gian. Trong một môi trường xác định v = const. - Bước sóng λ là khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha. Bước sóng cũng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì. Công thức liên hệ giữa chu kì T (hoặc lần số f), vận tốc v và bước sóng λ                               - Năng lượng sóng E: Esóng — Edđ = 1/2 mω2A2 4. Phương trình sóng Giả sử phương trình sóng tại nguồn O có dạng uo = acostωt thì phương trình sóng tại một điểm M cách O một khoảng dM là:          - Tại một điểm xác định trong môi trường ⇒ dM = const. Lúc đó uM là một hàm biến thiên điều hoà theo thời gian t với chu kì T. - Tại một thời điểm xác định ⇒ t = const, dM = x. Lúc đó uM là một hàm biến thiên điều hoà trong không gian theo biến x với chu kì λ. 5. Độ lệch pha Độ lệch pha dao động giữa hai điếm M, N bất kì trong môi trường truyền sóng cách nguồn O lần lượt là dM và dN: - Hai dao động cùng pha ⇔ Δφ = k2                (k ∈ Z) - Hai dao động ngược pha ⇔ Δφ = (k2 + 1)       (k ∈ Z) - Hai dao động vuông pha ⇔ Δφ = (k2 + 1)        (k ∈ Z)     Video bài giảng :     Đại cương về Sóng Cơ Học ( Phần 1 )   Đại cương về Sóng Cơ Học ( Phần 2 )   Đại cương về Sóng Cơ Học ( Phần 3 )   Lý thuyết về Sóng Cơ Học   Khái niệm về Sóng Cơ Học và Phương trình Sóng     Phương pháp giải các dạng bài toán về Sóng Cơ Học  

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199