Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
  I- Định luật Ôm cho các loại đoạn mạch    II- Một số kiến thức toán học cần vận dụng khi gặp các dạng bài tìm cực trị Trong phần điện xoay chiều, chúng ta thường gặp bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một đại lượng vật lí khi có một yếu tố biến thiên, tùy vào từng bài toán cụ thể, ta sẽ chọn một trong các phương pháp sau đây: Phương pháp 1: Dùng bất đẳng thức Côsi + Áp dụng cho 2 số dương a,b dấu " = " xảy ra khi a = b Phương pháp 2: + Dùng định lí hàm số sin trong tam giác: + Định lí hàm số cosin trong tam giác: a2 = b2 + c2 - 2.b.c.cosA (cosα)max = 1 ⇔ α = 0°; (sinα)max = 1 ⇔ α = 90° Phương pháp 3: Dựa vào hàm số bậc 2: y = f(x) = ax2 + bx + c (a # 0) + Đồ thị:  Phương pháp 4: Dùng đạo hàm Nội dung: + Hàm số y = f(x) có cực trị khi f'(x) = 0 + Giải phương trình f'(x) = 0 + Lập bảng biến thiên tìm cực trị. + Vẽ đồ thị nếu đề bài yêu cầu khảo sát sự biến thiên. Ngoài các phương pháp trên còn có một số phương pháp khác để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một đại lượng vật lí. Tùy theo biểu thức của đại lượng vật lí có dạng hàm số nào mà áp dụng bài toán để giải. Có những hàm số không có cực trị, chỉ có tính đồng biến hoặc nghịch biến ta tìm được giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong miền nào đó. Trong đoạn [a,b]: f(b) lớn nhất khi x = b                          f(a) nhỏ nhất khi x = a.  III- Lưu ý chung Bài toán điện xoay chiều thường có 3 cách giải, tùy theo dữ kiện bài toán, đọc đề bắt buộc ta phải biết nên đi theo con đường nào. Cách giải dùng máy tính cầm tay là nhanh nhất nhưng chỉ áp dụng cho những bài toán có biên độ và pha đầy đủ. Cách giải bằng giản đồ véctơ khi đọc đề thấy liên quan đến điện áp đoạn mạch này lệch pha với điện áp đoạn mạch khác hoặc bài toán có nhiều giá trị điện áp. Còn không thấy những dữ kiện như trên thì chỉ còn cách là đại số, tức là phải lập các phương trình hay hệ phương trình liên hệ giữa đại lượng đã cho và đại lượng cần tìm. Tất nhiên, có những bài toán mà ta chỉ cần hiểu và nhớ công thức, áp dụng vào là có kết quả nhanh chóng, chắng hạn P = Pmax, cos2φ hay I = Imax.cosφ; UR = URmax.cosφ, và nhiều công thức khác nữa, vì vậy trong quá trình học ta phải nhớ và biết cách vận dụng một cách linh hoạt.     Video bài giảng :     Khái niệm về Dòng Điện Xoay Chiều   Lý thuyết về Dòng Điện Xoay Chiều   Đại cương về Dòng Điện Xoay Chiều   Các dạng bài toán đặc biệt về Dòng Điện Xoay Chiều  

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199