Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập vật lý ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
I. Hiện tượng tán sắc ánh sáng - Có hai loại ánh sáng: đơn sắc và phức tạp. - Chùm ánh sáng phức tạp khi chiếu qua lăng kính sẽ tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Tia đỏ lệch ít nhất và tia tím lệch nhiều nhất. Nguyên nhân của hiện tượng này là do trong cùng một môi trường, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với vận tốc khác nhau. - Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. II. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng - Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. - Khe hẹp O càng nhỏ thì D’ càng lớn so với D II. Giao thoa ánh sáng - Thí nghiệm I-âng cho thấy ánh sáng có tính chất sóng và giúp ta xác định được bước sóng của ánh sáng. Đèn Đ phát ra ánh sáng trắng, qua kính lọc sắc K chọn được màu đơn sắc, khe hẹp S nhiễu xạ làm cho 2 khe F1, F2 cố định trở thành nguồn kết hợp. Hai sóng kết hợp phát đi từ F1, F2 gặp nhau trên M đã giao thoa với nhau: Hiệu đường đi của hai tia sáng từ hai nguồn kết hợp đến cùng một điếm M trên màn quan sát:   + Hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau → vân sáng. Tại M là vị trí vân sáng ⇔ d1 - d2 = kλ = 2k λ/2 với k  Z. Vân sáng bậc k cách vân trung tâm:  + Hai sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau → vân tối. Tại M là vị trí vân tối  Vân tối thứ k cách vân trung tâm: + Khoảng vân là khoáng cách giữa hai vân sáng liên tiếp hay hai vân tối liên tiếp: Chú ý thêm: Khi xét bài toán giao thoa với 2 hoặc 3 ánh sáng đơn sắc, ta phải biết cách tìm bội số chung nhỏ nhất của 2 hoặc 3 số: Bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 hay nhiều số tự nhiên là số tự nhiên khác 0 nhỏ nhất chia hết cho tất cả những số đã cho. Để tìm BCNN, có các cách sau: Cách tìm 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố, chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích của các thừa số nguyên tố vừa chọn chính là BCNN của các số tự nhiên cần tìm Cách tìm 2: + Nếu có 2 số A, B. Lấy  = Phân số tối giản =  BCNN của A, B là: A.b + Nếu có 3 số A, B, C - Tìm BCNN(A,B), gọi là X - Tìm BCNN(X, C) là ra được BCNN(A, B, C) III. Quang phổ 1. Máy quang phổ: Máy quang phổ là dụng cụ ứng dụng hiện tượng tán sắc ánh sáng để phân tích một chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc. Bộ phận chính của máy quang phổ là một lăng kính. 2. Các loại quang phổ 3. Hiện tượng đảo sắc các vạch quang phổ Trong thí nghiệm tạo ra quang phổ vạch hấp thụ, nếu tắt nguồn sáng trắng thấy nền quang phổ liên tục biến mất, đồng thời các vạch tối của quang phổ hấp thụ biến thành các vạch màu của quang phổ vạch phát xạ của chính đám hơi đó. Hiện tượng này gọi là hiện tượng đảo sắc của các vạch quang phổ ⇒ ở một nhiệt độ nhất định, một đám hơi có khả năng phát ra những ánh sảng đơn sác nào thì nó cũng có khả năng hấp thụ ánh sáng đơn sắc đó. 3. Phép phân tích quang phổ và tiện lợi của nó a. Định nghĩa: Phép phân tích quang phổ là phép phân tích thành phần cấu của các chất dựa vào nghiên cứu quang phổ của chúng. b. Tiện lợi * Trong phép phân tích định tính (chỉ cần nhận biết sự có mặt của các thành phần khác nhau) thì tiện lợi ở chỗ: Đơn giản, cho kết quả nhanh hơn phép phân tích hoá học. * Trong phép phân tích định lượng (cần xác định được cả nồng độ của các thành phần trong mẫu) có ưu điểm: Rất nhạy, phát hiện và đo được nồng độ rất nhỏ. * Ưu điểm tuyệt đối của phép phân tích quang phổ là: Xác định được các thành phần cấu tạo và nhiệt độ của các vật ở xa như mặt trời và các ngôi sao. IV. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơnghen 1. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại 2. Tia Rơnghen a. Định nghĩa: là sóng điện từ có bước sóng ngắn (λ = 10-8 đến 10-11 m). b. Cách tạo ra: Các êlectrôn từ âm cực được tăng tốc trong điện trường mạnh nên có động năng lớn. Khi êlectrôn đập vào đối âm cực, chúng xuyên qua lớp vỏ nguyên tử, tương tác với hạt nhân và e ở bên trong và phát ra sóng điện từ có λ cực ngắn, gọi là bức xạ hãm. c. Tính chất - Đâm xuyên mạnh, tỷ lệ nghịch với khối lượng riêng vật cản. - Tác dụng mạnh lên kính ảnh. - Làm phát quang một số chất. - Ion hoá chất khí. - Tác dụng sinh lí, hủy diệt tế bào. - Không bị lệch đường trong điện trường và từ trường. d. ứng dụng - Chiếu, chụp điện. - Dò tìm khuyết tật trong sản phẩm đúc. - Chữa bệnh ung thư nông. - Nghiên cứu mạng tinh thể. V. Thang sóng điện từ Thang sóng điện từ là tập hợp các loại sóng điện từ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần. - Tia gamma λ < 10-11 m - Tia Rơnghen 10-11 m đến 10-8 m - Tia Tử ngoại 10-9 m đến 0,4 μm - Ánh sáng nhìn thấy 0,4 μm đến 0,75 μm - Tia hồng ngoại 0,75 μm đến 10-3 m - Sóng vô tuyến 10-4 m đến 103 m.   Video bài giảng :     Chuyên để tìm hiểu về Sóng Ánh Sáng   Phương pháp giải các bài toán trong Giao Thoa Ánh Sáng Đơn Sắc   Các dạng bài toán Giao Thoa Ánh Sáng ( Phần 1 )   Các dạng bài toán Giao Thoa Ánh Sáng ( Phần 2 )   Các dạng bài toán Giao Thoa Ánh Sáng ( Phần 3 )     Một số dạng bài tập cơ bản về Giao Thoa Ánh Sáng    

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199